Skole og kirke samarbejde

I Flintholm kirke har vi valgt at se positivt på skolereformen og glæder os over at vi nu kan få hele temadage med klasser fra Søndermarkskolen, som vi har et rigtig godt samarbejde med.

I uge 44 kunne vi afholde en spændende temadag om døden og dens ritualer, om allehelgen og halloween for 75 børn i 5. klasse. Det var en dag med fuldt program og medbragte madpakker.

Vi startede med morgensang. Vores organist Loise Skonberg varmede stemmerne op og øvede præcision med Mester Jacob, som vi sang som kanon. Hun førte an i et par af de salmer som bruges meget ved bisættelser og begravelser f.eks. I østen siger solen op og Se nu stiger solen, og hun lærte os en ny salme af Sigurd Barrett, som gik i hjertet på flere af os.

Skole kirke aktiviteter

Herefter fordelte børnene sig på 3 stationer. Vi havde et lysværksted, vi havde et musik- og fortælleværksted og vi havde en tur til kirkegården. Børnene kom hurtigt fra det ene til det andet og skiftede flot fra alvor til leg, fra snak til fordybelse og stilhed. Flere af børnene havde allerede gjort sig deres egne sørgelige erfaringer med sygdom og savn. Det gjorde indtryk på de børn, der var heldige endnu ikke at have oplevet den side af tilværelsen.

Skole kirke aktiviteter

Skole kirke aktiviteter

Skole kirke aktiviteter

Skole kirke aktiviteter

Skole kirke aktiviteter

Skole kirke aktiviteter

Vi sluttede med en tavlestafet, hvor klasserne dystede med hinanden og skulle skrive ord, der havde hørt dagen til. Det var ganske imponerende hvad børnene kunne, og tavlerne blev fyldt godt op med ord som sorg og glæde. Klasserne skrev hver især mellem 50 og 60 ord.

Skole kirke aktiviteter

Skole kirke aktiviteter

Skole kirke aktiviteter

Skole kirke aktiviteter

Skole kirke aktiviteter

Skole kirke aktiviteter