FLINTHOLM KIRKE FOR BØRN OG UNGE

Babysalmesang, tumlingerytmik og børnerytmik, er et musiktilbud til de allermindste og deres forældre. Kirken tilbyder forskellige hold for børn fra 2 måneder og op til fem år

Børnegudstjenester den første onsdag i måneden kl. 17.30-19.00 (februar-maj / september-december). 
Gudstjenesterne varer ca. 30-40 minutter, hvorefter der er aftensmad for dem, som har lyst. Maden koster 20 kr. og børn spiser gratis.
Børnegudstjenesterne henvender sig på skift enten til de 3- 5 årige eller til de 6 - 11 årige.
Fortælling, teater, musik og bevægelse smelter sammen til et børneunivers, hvor budskaber som fællesskab og næstekærlighed bliver formidlet på en sjov og spændende måde.

Spirekor og juniorkor er for alle sangglade børn, der går i 0.- 2. og 3.-5. klasse. Korene øver fast hver mandag, hvor der bliver sunget, danset og leget med rytmer. Korene optræder til børnegudstjenester, går lucia og tager på korstævne.

Juniorkonfirmand - et gratis tilbud til dem, der går i 3. klasse og er ca. 9-10 år. Det er super sjovt og hyggeligt både for drenge og piger og foregår efter skoletid.

Konfirmander har vi også rigtig mange af.

Så kan man i øvrigt også gå til pigespejder eller til FDF for drenge og piger, hvis man er mellem 6 og 14 år - og der er også fart over feltet.