Hvordan gør jeg ... ?

Billedet viser ansigtet på en baby

FØDSEL

Gifte forældre skal ikke længere anmelde barnets fødsel. Nu registreres fødslen ud fra jordemoderens anmeldelse. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen på blanketten Fødselsanmeldelse (www.borger.dk) senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan med NemID på www.borger.dk senest 28 dage efter fødslen erklære, at de sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet.

Erklæringer om medmoderskab findes på www.borger.dk og behandles af Familieretshuset, som man også skal rette henvendelse til, hvis man har spørgsmål i den forbindelse (www.familieretshuset.dk).

 

Hvilket navn skal jeg vælge

NAVNGIVNING

Alle børn i Danmark skal have et efternavn, et eller flere fornavne og eventuelt et eller flere mellemnavne, inden de fylder seks måneder. Navngivningen kan enten ske online på www.borger.dk, ved dåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.

Dåbskjole med sløjfe

DÅB

Dåben er en forudsætning for at blive medlem af folkekirken. Hvis man først én gang er døbt, kan man ikke blive det igen. Voksne kan også blive døbt, der er ingen aldersgrænse. Kontakt en af kirkens præster for at høre nærmere.

Dåb aftales ved henvendelse til kirkekontoret, der noterer dåbsdag, barnets navn samt navne og adresser på de 2-5 faddere, forældrene vælger. Et barn kan altid blive døbt, også hvis det allerede er navngivet.

Et stykke tid inden dåben mødes forældrene med præsten, der skal foretage handlingen. Her aftales salmer, dåbsritualet gennemgås, og andre praktiske ting forklares.

Man skal være døbt (men ikke nødvendigvis medlem af folkekirken) for at være fadder.

Dåb foregår i kirkens søndagsgudstjeneste eller ved lørdagsdåb. Kontakt evt. en af kirkens præster for at høre om mulighederne.

 

Logo Folkekirken

INDMELDELSE

Hvis du gerne vil være medlem, men ikke er døbt, skal du kontakte én af kirkens præster for at træffe aftale om voksendåb.

Hvis du er døbt og gerne vil genindmeldes i folkekirken, så skal du også kontakte én af kirkens præster - enten pr. mail eller telefon. Når præsten efter samtale med dig har sendt besked om genoptagelsen, registreres denne i kirkebogen. Herefter sender vi dig en ny fødsels- og dåbsattest som bevis på, at du er medlem af folkekirken.

Aftale håndtryk

NAVNEÆNDRING

For at ændre et eller flere navne udfyldes ansøgningen på www.borger.dk. Er de ønskede ændringer mulige, modtager ansøger en bekræftelse i sin e-boks, når de er gennemført.

En navneændring koster 490 kr. i gebyr, som skal indbetales samtidig med ansøgningen.

Det er kun gratis at skifte navn i forbindelse med indgåelse af ægteskab og indtil 3 måneder efter vielsen,  eller hvis børnene skifter navn samtidig med forældrene.

 

Brudebuket

VIELSER OG VELSIGNELSER

Et par kan blive viet i folkekirken, hvis mindst én af parterne er medlem af folkekirken.

Henvendelse om vielse rettes til kordegnen, som formidler kontakt til den præst, der skal forestå vielsen. Et stykke tid inden vielsen finder en samtale sted mellem brudepar og præst. Her aftales salmer, vielsesritualet gennemgås, og andre praktiske ting forklares.

For at indgå ægteskab skal man have en Prøvelsesattest, der ikke må være over 4 måneder gammel. Denne godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Henvendelse om Prøvelsesattest sker via www.borger.dk og den afleveres på kirkekontoret i god tid inden brylluppet.

 

Hvis I gerne vil vies i Flintholm kirke, skal I henvende jer til kirkekontoret personligt eller telefonisk for at aftale dato og tidspunkt for vielsen!

 

Eventuel navneændring på bryllupsdagen se www.borger.dk

 

Hvis man er borgerligt viet, kan man senere få en kirkelig velsignelse af ægteskabet ved en præst i folkekirken. Den eneste betingelse er, at den ene af ægtefællerne er medlem af folkekirken.

 

Hvid rose på kiste

DØDSFALD

I forbindelse med dødsfald henvender de fleste sig til en bedemand, som varetager det praktiske og ofte knytter kontakt til den præst, der skal forestå den kirkelige handling.

De nærmeste pårørende aftaler et møde med præsten. Her taler man om den afdøde, der aftales salmer, begravelsesritualet gennemgås, og andre praktiske ting forklares.

www.borger.dk udfyldes begravelsesanmodningen, oftest af bedemanden, og den af lægen udstedte dødsattest afleveres til kirkekontoret, evt. via bedemanden.

 

ATTESTER

Man kan få udstedt en ny attest på et hvilket som helst kirkekontor ved blot at henvende sig personligt medbringende billedlegitimation. Desuden kan man udstede fuldmagt til en anden person, der så henvender sig, medbringende sin billedlegitimation.

Derudover kan man anmode om attester til sig selv via www.borger.dk med NemID.

 

SOGNEBÅNDSLØSNING

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i sit bopælssogn. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn og dermed få ret til at blive betjent af denne.

Sognebåndsløsningen foregår ved, at man henvender sig til den ønskede præst og oplyser navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal der gives en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.

 

Hvordan gør jeg? - links