Menighedsplejen

Flintholm Sogns Menighedspleje

Menighedsplejen hjælper beboere i sognet, som har hårdt brug for en økonomisk håndsrækning.

Ønsker du at søge om hjælp, skal du sende en skriftlig ansøgning og vedlægge en kopi af seneste årsopgørelse.

Ansøgningen sendes til kirkens kontor. Junggreeens vej 14, 2000 Frederiksberg. Mrk. Menighedsplejen.

Har du spørgsmål til menighedsplejen er du velkommen til at kontakte en af kirkens præster.

 

Hjælp os med at hjælpe andre.


Fra gammel tid har Flintholm kirke haft en menighedspleje. Menighedsplejen er en pose penge, som administreres kærligt af en bestyrelse, og der uddeles legater efter  skriftlig ansøgning til mennesker bosat i Flintholm sogn. Det kan være hjælp til en skoleudflugt eller en spejderlejr.  Menighedsplejen uddeler også  julelegater.  Du må meget gerne støtte menighedsplejens arbejde med et beløb til menighedsplejens konto 2191, 4398 4329 03 (Nordea) 

Ansøgningsskema kan fås på kirkens kontor. Deadline for ansøgning om julelegat er 21.nov.

SÅDAN KAN DU HJÆLPE ...

Ønsker du at give et økonomisk bidrag til menighedsplejens arbejde kan du indlevere beløbet kontant på kirkekontoret eller indsættes det på konto: 2191, 4398432903    (Nordea).